Sykepleiefaglige konsulenttjenester

Marius Lyngås

Sykepleiefaglige konsulenttjenester

Jeg tilbyr i dag sykepleiefaglige konsulenttjenester til bo- og omsorgshjem i Lier og Ørje, tilsammen 11 steder. Tjenestene som tilbys er varierte og omfatter blant annet veiledning, samtaler og undervisning til beboere og personalet på de ulike omsorgshjemmene. Det innebærer også tett oppfølging av den medisinske behandlingen i samarbeid med psykiater.


Tett og godt samarbeid med støtteapparatet, hjemkommunene og fastlegene til beboerne er både viktig og nødvendig og gjøres blant annet ved rapportering og samarbeidsmøter. Gode og effektive dokumentasjonsrutiner vil alltid være i fokus og gjøres kontinuerlig.


Jeg er godkjent instruktør i norsk grunnkurs i førstehjelp og tilbyr også kurs i førstehjelp.


Medlem av:

Spesialsykepleier

Marius Lyngås


Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Innlandet.


Videreutdannelse i psykisk helsearbeid ved OsloMet - storbyuniviersitet.


Flåtansvingen 54

3413 Lier


Telefon: 901 90 036

marius.lyngaas@gmail.com

© Marius Lyngås

Tlf.: 90190036

E-post: marius.lyngaas@gmail.com