Førstehjelpskurs

Marius Lyngås

Førstehjelpskurs

Hva gjør du hvis en kollega setter noe i halsen og ikke får puste? Eller om naboen faller om på gårdsplassen og blir liggende livløs?


Spørsmålene kan være mange om du skulle stå i en akutt situasjon.


Som godkjent instruktør i Norsk Grunnkurs i Førstehjelp tilbyr jeg førstehjelpskurs først og fremst til bo- og omsorgshjemmene, men jeg kan også tilby kurs til bedrifter og private personer i Drammensområdet. Dette kurset forbereder deg til å takle ulike førstehjelpssituasjoner. Du vet aldri når du kan få bruk for denne kunnskapen og jeg anbefaler derfor alle å ta et førstehjelpskurs.


Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)


Norsk Grunnkurs i Førstehjelp er en standardisert kurstype og som benyttes av alle medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd (NFR). Kurset inkluderer foruten basal HLR også flere sentrale elementer av tradisjonell førstehjelp.


Etter endt kurs vil deltagerne mestre å gå inn i situasjoner og kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som bør gjøres. Temaene i NGF er:

- kjeden som redder liv

- varsling 1-1-3, medisinsk nødtelefon

- vurdering av skadet person

- hjerte-/lungeredning (HLR)

- satt noe i halsen, fremmedlegeme

- akutt hjertesykdom

- hjerneslag

- vurdering av skade og ulykke

- sikring av skadested

- MC hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs (om kjøper har tilgang på hjelm)

- vurdere indre blødning

- førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd

Spesialsykepleier

Marius Lyngås


Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Innlandet.


Videreutdannelse i psykisk helsearbeid ved OsloMet - storbyuniviersitet.


Flåtansvingen 54

3413 Lier


Telefon: 901 90 036

marius.lyngaas@gmail.com

© Marius Lyngås

Tlf.: 90190036

E-post: marius.lyngaas@gmail.com