Førstehjelpskurs (NGF)

Marius Lyngås

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)

(hentet fra Norsk Førstehjelpsråd sin internettside)


Norsk Grunnkurs i Førstehjelp er en standardisert kurstype og som benyttes av alle medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd (NFR). Kurset inkluderer foruten basal HLR også flere sentrale elementer av tradisjonell førstehjelp. Ved siden av at det er utgitt en egen lærebok er det satt kvalitetskrav til gjennomføring og kvalifikasjoner for kursinstruktører. Er man kun HLR instruktør, kan man ikke uten tilleggsopplæring undervise i NGF. Det er også stilt et krav om at man faglig skal befinne seg på et høyere kunnskapsnivå (kvalifisert førstehjelpsnivå) enn dem man underviser til (grunnleggende nivå).


Etter endt kurs vil deltagerne mestre å gå inn i situasjoner og kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som bør gjøres. Temaene i NGF er:

- kjeden som redder liv

- varsling 1-1-3, medisinsk nødtelefon

- vurdering av skadet person

- hjerte-/lungeredning (HLR)

- satt noe i halsen, fremmedlegeme

- akutt hjertesykdom

- hjerneslag

- vurdering av skade og ulykke

- sikring av skadested

- MC hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs (om kjøper har tilgang på hjelm)

- vurdere indre blødning

- førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd

Hva gjør du hvis en kollega setter noe i halsen og ikke får puste? Eller om naboen faller om på gårdsplassen og blir liggende livløs?


Spørsmålene kan være mange om du skulle stå i en akutt situasjon.


Som godkjent instruktør i Norsk Grunnkurs i Førstehjelp tilbyr jeg førstehjelpskurs til bedrifter og private personer først og fremst i Drammensområdet. Dette kurset forbereder deg til å takle ulike førstehjelpssituasjoner. Du vet aldri når du kan få bruk for denne kunnskapen og jeg anbefaler derfor alle å ta et førstehjelpskurs.


Det er også mulig å gjøre avtale om andre typer førstehjelpsundervisning. Ta kontakt så kan vi sammen finne ut av hva som passer deg best.


Førstehjelpskurs


© Marius Lyngås


Kontakt


Tlf.: 90190036

E-post: marius.lyngaas@gmail.com