Bo- og omsorgshjem

Bo- og omsorgshjem

Besøk Fløvik bo- og omsorgshjem:


www.omsorgshjem.no

Bo- og omsorgshjemmene i Lier og Ørje tilbyr heldøgns plasser til mennesker med psykiske og sosiale utfordringer. Målgruppen er mennesker som trenger omsorg, trygghet og faglig støtte og som ikke mestrer hverdagen i egen leilighet. Det kan også være mennesker som trenger avlastning og rehabilitering.


Alle stedene har lang erfaring innen slik drift og tilpasser tilbudet til hver enkelt person. Aktiviteter som tilbys kan være i forbindelse med gårdsdrift og dyrehold, ADL-trening, eget aktivitetssenter drevet av bo og omsorgshjemmene i Lier (Haskoll arbeidssenter) og sosiale arrangementer og turer.


I forbindelse med min sykepleiefaglig oppfølgning av omsorgshjemmene samarbeider jeg tett med psykiater Per Håkon Eikeseth. Sammen har vi oppfølgning av mange beboere og følger dem tett opp i forhold til medisinsk behandling, individuelle samtaler, halvårlige undersøkelser, veiledning, samarbeid med bydeler i Oslo og andre kommuner og fastleger.


Jeg tilbyr førstehjelpskurs til personalet ved bo- og omsorgshjemmene, i tillegg til  undervisning av andre aktuelle temaer.


Besøk bo- og omsorgshjemmene i Lier:


www.booh.no

Marius Lyngås

Her finner du oss:


© Marius Lyngås


Kontakt


Tlf.: 90190036

E-post: marius.lyngaas@gmail.com